3 augustus 2010

Het arbeidsaanbod van vrouwen onderzocht: aanwijzingen uit een Nederlandse belastinghervorming

Dit paper gebruikt de exogene variatie veroorzaakt door de belastingherziening van 2001 om te onderzoeken hoe vrouwen met partners reageren op financiële prikkels. Deze publicatie is Engelstalig.

Vergeleken met andere OECD-landen is de participatiegraad van Nederlandse vrouwen gemiddeld, maar het aandeel deeltijdwerk veruit het hoogst. Onze belangrijkste conclusie is dat het positieve effect van de belastingherziening op arbeidsparticipatie het negatieve effect op uren domineert. Onze meest aannemelijke verklaring is dat vrouwen eerder reageren op veranderingen in belastingvrije sommen dan op veranderingen in marginale belastingtarieven. 

Dit CPB Discussion Paper behoort (als achtergronddocument) ook bij: 

CPB Policy Brief 2011/14 'Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders?'

Auteurs

Nicole Bosch
B. van der Klaauw

Lees meer over