18 mei 2009

Het disconteren van investeringen in vermindering en aanpassing: een dynamisch-stochastisch-evenwichtsbenadering van klimaatverandering

Met een dynamisch stochastisch algemeen-evenwichtsmodel kunnen we efficiënte discontovoeten voor investeringen in adaptatie en mitigatie bepalen. Ons belangrijkste resultaat is dat het systematische risico in een economie die met klimaatverandering wordt geconfronteerd, uit twee componenten bestaat. Deze publicatie is Engelstalig.

De eerste component reflecteert het systematische risico verbonden aan (financieel) vermogen, de tweede het systematische risico verbonden aan klimaatverandering. Elke component kent zijn eigen risicopremie. Het gevolg hiervan is dat de discontovoet voor investeringen in adaptatie en mitigatie over het algemeen zal afwijken van de discontovoet voor 'normale' investeringen. We bespreken de condities waaronder investeringen in adaptatie en mitigatie met een lagere discontovoet moeten worden gedisconteerd.

September 2013: Van dit paper is inmiddelds een geupdate versie beschikbaar, zie CPB Discusison Paper 257.