11 oktober 2017

Het voorkomen van NEETs tijdens de Grote Recessie: Het effect van een verplicht activeringsprogramma voor jongeren in de bijstand

Beleidsmakers maken zich zorgen over zogenaamde NEETs. NEETs zijn jongeren die niet werken, geen onderwijs volgen en ook geen training volgen (Not in Employment, Education or Training). We onderzoeken het effect van de invoering van de Wet investeren in jongeren (WIJ) eind 2009.

Jongeren in de bijstand werden onder de WIJ verplicht om deel te nemen aan werk-leer trajecten. We vinden dat deze hervorming leidde tot een daling van het aantal jongeren in de bijstand. De hervorming leidde echter niet tot een stijging van het aantal jongeren dat werkt (of onderwijs volgt). Studies naar buitenlandse hervormingen vinden voor vergelijkbare hervormingen doorgaans wel een effect op het aantal jongeren dat werkt. Een mogelijke verklaring voor het verschil is de Grote Recessie, die het voor jongeren moeilijk maakte om een baan te vinden.

Auteurs

Egbert Jongen
Pierre Koning (Leiden University)

Lees meer over