30 januari 2007

Home and mortgage ownership of the Dutch elderly; explaining cohort, time and age effects

De toename van het vermogen uit huisbezit op macroniveau kan deels verklaard worden door een stijging van zowel het percentage jongeren als ouderen dat op de koopwoningmarkt is toegetreden.

Tegelijkertijd zien we onder de 50-plussers een substantiële toename van het percentage huisbezitters dat zijn hypotheek nog niet (volledig) heeft afgelost. In deze studie is onderzocht welke factoren de toename in zowel huisbezit als hypotheekbezit van ouderen kunnen verklaren. Hierbij worden zowel leeftijd, cohort- als tijdseffecten meegenomen.

Het blijkt dat een deel van de generationale verschillen in huisbezit toegeschreven kan worden aan de situatie op de huizenmarkt en het niveau van het BBP. De toename in hypotheekbezit lijkt in positief verband te staan met financiële innovaties, net als de toename van aflossingvrije hypotheken. Ook blijken mensen op latere leeftijd hun huidige hypotheek te hebben gesloten. Verder blijkt ook dat erfenismotieven steeds minder belangrijk worden.

Auteurs

Anna van der Schors
Rob Alessie
Mauro Mastrogiacomo