15 december 2006

Keuzes in kaart 2008-2011: Economische effecten van acht verkiezingsprogramma's

Op verzoek van politieke partijen maakt het CPB voorafgaand aan de verkiezingen traditiegetrouw een analyse van de economische effecten van verkiezingsprogramma’s. Deze publicatie is Engelstalig.

Lees ook CPB Bijzondere Publicatie 65: "Keuzes in kaart 2008-2011: Economische effecten van acht verkiezingsprogramma's"

Zeven partijen (CDA, PvdA, VVD, SP, GroenLinks, D66, ChristenUnie) hebben dit keer het CPB gevraagd om de economische effecten van hun programma te analyseren. Eén partij (SGP) heeft verzocht om alleen de ex-ante budgettaire effecten van het programma in kaart te brengen.

Het vertrekpunt voor de analyse in deze studie is het beleidsarme voorzichtige scenario dat het CPB heeft gepubliceerd in de Economische Verkenning 2008-2011. Dit scenario is beleidsarm omdat het geen rekening houdt met nieuw beleid. De budgettaire uitgangspunten zijn gebaseerd op de meerjarencijfers uit de Miljoenennota 2007 en het door het CPB opgestelde scenario voor de zorg in de periode 2008-2011.

Dit is een Engelstalige publicatie. De Nederlandstalige versie is gepubliceerd als CPB Bijzondere Publicatie 65.

Auteurs

Rocus van Opstal