20 augustus 2014

Onzekerheidsvarianten bij verdere escalatie Oekraïne-conflict

In dit Achtergronddocument maakt het CPB een inschatting van de macro-economische gevolgen van een verdere politieke en militaire escalatie van de situatie in Oekraïne.
No title

Verdere escalatie van het conflict beïnvloedt de Europese en de Nederlandse economie langs twee kanalen. Oplopende sancties over en weer brengen de handel met Rusland verdere schade toe. Dit document analyseert de situatie waarin de invoer van Rusland vanuit de EU en de VS met 20%, respectievelijk 10% terugvalt, bovenop de huidige reductie van 3% voor de EU. Naast de handelsgevolgen vergroot oplopende spanning tussen Rusland en het Westen de onzekerheid bij bedrijven en consumenten. Toenemende onzekerheid kan de gevolgen van een handelsboycot overtreffen. Zeker als politieke en militaire spanningen fors toenemen, komen de bestedingen van consumenten en bedrijven in westerse landen onder druk te staan. Soortgelijke ervaringen uit het verleden laten zien dat vooral bedrijfsinvesteringen gevoelig zijn voor een toename van de onzekerheid in de economie.

Auteurs

Paul Veenendaal
Kasia Grabska
Joris de Wind