6 april 2004

Pharmaceutical promotion and GP prescription behaviour

In deze empirische studie bestuderen we het gedrag van voorschrijvers van geneesmiddelen, zoals huisartsen en specialisten, op promotie activiteiten van farmaceutische bedrijven.

Als door promotie activiteiten meer geneesmiddelen worden voorgeschreven dan kan dit sociaal wenselijk zijn wanneer dat leidt tot een gezondere bevolking. Echter als promotie voornamelijk het effect heeft dat het marktaandeel van een farmaceutisch bedrijf wordt vergroot of behouden, ook wanneer er goedkopere en kwalitatief vergelijkbare geneesmiddelen op de markt beschikbaar zijn, dan is promotie welvaartsverlagend.

Met behulp van een maandelijkse dataset over de jaren 1994-1999 wordt een model geschat om te analyseren wat de kwantitatieve effecten zijn van promotie op de vraag naar geneesmiddelen. De schattingen wijzen uit dat de vraag naar geneesmiddelen niet of nauwelijks gevoelig is voor de prijs. Wel is er sprake van een kleine negatieve prijselasticiteit, als er geen promotie zou zijn. Het effect van promotie op de prijselasticiteit is significant en positief; hoe meer promotie er is voor een geneesmiddel, hoe minder gevoelig de voorschrijvers zijn voor de prijs van dat geneesmiddel. Dit effect is welvaartsnegatief en kan leiden tot hogere kosten voor geneesmiddelen. De schattingen wijzen ook uit dat zowel de eigen promotie als de promotie van de concurrent een significante invloed heeft op de vraag naar geneesmiddelen.

Auteurs

Eric de Laat
F. Windmeijer