22 december 2011

Schattingen van de arbeidsaanbodreacties in Nederland met structurele modellen

We gebruiken een zeer grote dataset om de arbeidsaanbodelasticiteiten van diverse subgroepen in Nederland te schatten. We schatten de parameters voor een uitgebreide set van nutsfuncties. Dit is een Engelstalige publicatie.

Dit CPB Achtergronddocument behoort bij: 

CPB Policy Brief 2011/14 'Hoe prikkelbaar zijn Nederlanders?'.

De arbeidsaanbodelasticiteiten van mannen en vrouwen zijn gelijk voor alleenstaanden. Bij paren hebben mannen een veel lagere elasticiteit dan vrouwen, vooral als er kinderen zijn. Een andere uikomst is dat de kruiselingse elasticiteiten van de lonen van mannen op het arbeidsaanbod van vrouwen substantieel zijn. Laag opgeleide alleenstaanden en alleenstaande ouders hebben veel hogere arbeidsaanbodelasticiteiten dan hoog opgeleide alleenstaanden en alleenstaande ouders, terwijl de verschillen tussen opleidingsniveaus minder groot zijn voor paren. Voor alle subgroepen is de uitkomst dat de extensieve marge (participatie) veel belangrijker is dan de intensieve marge (uren per week). Vrouwen met kinderen reageren het sterkst op de intensieve marge. We vinden geen duidelijk patroon voor leeftijd per huishoudtype. De meeste resultaten zijn in lijn met de arbeidsaanbodelasticiteiten die in het buitenland zijn gevonden.

Auteurs

Mauro Mastrogiacomo
Nicole Bosch
Miriam Gielen
Egbert Jongen

Lees meer over