15 december 2006

Schooling inequality and the rise of research

Gedurende de laatste twintig jaar is het aandeel van onderzoekers in de beroepsbevolking gestegen in OESO landen.

In dezelfde periode is de verdeling van scholing meer gelijk geworden. Dit artikel stelt dat de groei in het aandeel van onderzoekers het gevolg is van de afname in scholingsongelijkheid. Comparatief statische analyse van een semi-endogeen groeimodel toont aan dat het aandeel van onderzoekers structureel kan toenemen indien scholingsongelijkheid afneemt. Deze uitkomst kan gepaard gaan met een toename in de lonen van hoogopgeleiden ten opzichte van de lonen van laagopgeleiden.

Auteurs

Bas Straathof