3 maart 2015

Tentatieve berekening van de bijdrage van vermogensvolatiliteit aan consumptievolatiliteit

In dit document maken wij een tentatieve berekening van de bijdrage van vermogensvolatiliteit op de consumptievolatiliteit in Nederland, Duitsland en België. Het idee hierachter is het in beeld brengen van de mogelijke omvang van de vermogenseffecten van volatiel vermogen op consumptie.
No title

We richten ons op drie soorten vermogen: huizenvermogen, kapitaalgedekt pensioenvermogen en pensioenvermogen uit een omslagstelsel. Nederlandse huishoudens hebben veel vermogen opgebouwd in huizen en pensioenen, de prijzen daarvan zijn volatiel en dus de waarde van vermogen ook.

We vinden dat de volatiliteit van vermogens een substantieel deel van de volatiliteit van de consumptie kan verklaren. Dit achtergronddocument begeleidt de CPB Policy Brief 'De Nederlandse consumptie: Goede tijden, slechte tijden' van Lukkezen en Elbourne.

Lees ook:

Auteurs

Jasper Lukkezen