3 maart 2015

Volatiliteit van consumptie: een verkenning

Dit CPB Achtergronddocument zet een aantal cijfers over consumptie in Nederland op een rij. 75% van het Nederlandse nationale inkomen wordt geconsumeerd: twee derde daarvan direct door de Nederlandse huishoudens, een derde consumeert de overheid. Deze verdeling is ongeveer gelijk aan die in de ons omringende landen.
No title

Consumptie in Nederland varieert wel meer over de tijd. De volatiliteit, de afwijking van het gemiddelde, is groter dan in buurlanden. Dit geldt niet voor de andere componenten van het bbp, maar wel voor alle componenten van de consumptie. Het verschil met de ons omringende landen is het grootst bij de consumptie van huishoudens. Deze volatiliteit van de consumptie werkt welvaartsverlagend.

De volatiliteit van consumptieprijzen en inkomens kan deze volatiliteit van consumptiehoeveelheden niet verklaren. De prijzen van Nederlandse consumptiegoederen en de inkomens uit arbeid variëren even sterk als in de ons omringende landen. De hoge en volatiele vermogens en het grote aantal huishoudens bieden wel een mogelijke verklaring voor de volatiliteit van de consumptie van Nederlandse huishoudens via respectievelijk vermogenseffecten en kredietbeperkingen.

Lees ook:

Auteurs

Jasper Lukkezen