1 januari 1994

Van groei naar banen; bijdragen en verslagen van het European Economic Forum van 23 maart 1994

Om bij te dragen aan het debat over de oorsprong en aard van, en mogelijke oplossingen voor het Europese werkloosheidsprobleem, hebben het Centre for European Policy Studies en het Nederlandse Centraal Planbureau een Europees Economisch Forum georganiseerd getiteld "Van groei naar banen"

Het forum werd op 23 maart 1994 in Brussel gehouden en werd gesponsord door de Generale Bank. Er werden papers gepresenteerd door vertegenwoordigers van toonaangevende instituten voor economisch onderzoek in de Europese Unie, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en researchafdelingen van grote bedrijven. Dit document bevat de integrale versie van deze bijdragen. Een inleidend hoofdstuk vat de inhoud van de bijdragen en de daarop volgende discussie samen.

Dit is een Engelstalige publicatie.

Lees meer over