29 november 2002

Verlof en arbeidsmarkt

Dit document gaat in op de arbeidsmarkteffecten van (beter) betaald verlof. Afhankelijk van de vormgeving heeft betaald verlof effecten op de productie en de inkomensverdeling. Wat betreft de productie worden de effecten met name bepaald door het effect op het arbeidsaanbod.

Met behulp van een aangepaste versie van het algemeen evenwicht model MIMIC is in dit document een inschatting gemaakt van de effecten van (beter) betaald ouderschapsverlof en betaald langdurend zorgverlof op arbeidsaanbod en productie. Het directe effect van verlof is een daling van het arbeidsaanbod en de productie. Daarnaast stimuleert een vergoeding het arbeidsaanbod van de doelgroep, maar ontmoedigt de vergoeding het arbeidsaanbod van diegenen die de vergoeding moeten betalen. De simulaties in dit document suggereren dat betaald verlof per saldo leidt tot een daling van het arbeidsaanbod.

Naast het beïnvloeden van de arbeidsparticipatie zijn er nog andere overwegingen die een rol kunnen spelen bij het al dan niet invoeren van betaald verlof. Betaald verlof kan de keuzemogelijkheden van werknemers uitbreiden wanneer deze worden geconfronteerd met beperkingen in het opvangen van het inkomensverlies gedurende verlof (kredietrestricties dan wel onvolledige verzekeringsmarkten). Daarnaast kunnen ook herverdelingsmotieven een rol spelen bij de overweging een regeling voor betaald verlof in te voeren, zoals bijvoorbeeld de verdeling van arbeid en zorg over mannen en vrouwen, over hoog- en laagbetaalden, over formele en informele zorg, en over zorg en andere diensten/producten.

Downloads

Verlof en arbeidsmarkt
Engels, Pdf, 201.1 KB

Auteurs

Lees meer over