Aankondiging

publicatiedatum concept-MEV 2021 plus persuitnodiging achtergrondbriefing

LET OP: AANGEPAST PUBLICATIE-TIJDSTIP! Op maandag 17 augustus 2020 om 8 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de concept-Macro Economische Verkenning 2021 (cMEV) op de website cpb.nl. Deze raming bevat een actualisatie van de economische vooruitzichten voor het lopende kalenderjaar en de raming voor het komende jaar. Naast een basisraming wordt ook een mogelijk ander scenario gepresenteerd. Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, zal de raming en het scenario om 9 uur op achtergrondbasis aan de geïnteresseerde journalisten toelichten. Na afloop is hij beschikbaar voor quotes.

Datum
17 augustus 2020
Tijd
08:00 - 09:00
Locatie
Bezuidenhoutseweg 30 te Den Haag

De cMEV is voor het kabinet traditiegetrouw het vertrekpunt voor de (augustus)besluitvorming van het kabinet voor volgend jaar. In de cMEV is het beleid t/m eind juli opgenomen. Op Prinsjesdag volgt de definitieve Macro Economische Verkenning (MEV), waarin de uiteindelijke raming wordt toegelicht. 

Wanneer
Maandag 17 augustus 2020 vanaf 8 uur op cpb.nl, de achtergrondbriefing vindt plaats om 9 uur.

Waar
De achtergrondbriefing vindt plaats bij het CPB, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV, Den Haag. Het is ook mogelijk de achtergrondbriefing via Webex Meetings te volgen. 
De zaal is geschikt gemaakt om op een veilig manier met een aantal personen bij elkaar te komen. Het aantal plaatsen is beperkt, dus niet iedereen zal wellicht toegelaten kunnen worden.

Aanmelden
Mocht u aanwezig willen zijn in de zaal van het CPB  of de bijeenkomst willen volgen via Webex Meetings laat u dit dan weten aan s.van.gils@cpb.nl of 0621560776. 
Zij bespreekt met u hoe de bijeenkomst plaats vindt en wat er van u wordt verwacht.