Publicaties

14 maart 2006

Optimal safety standards for dike-ring areas

Na de Watersnoodramp in 1953 heeft Prof. D. van Dantzig geprobeerd om het economische beslissingsprobleem over de optima