Publicaties

6 december 2011

Groene groei: een wenkend perspectief? (achtergronddocument)

Doel van deze notitie is om het concept ‘groene groei’ nader te analyseren en te verduidelijken.

5 september 2011

Internationale handel, economische groei en duurzaamheid

Achtergronddocument bij CPB Boek 3: “Monitor Duurzaam Nederland 2011”