Publicaties


26 juni 2023

Van investeren én verdelen komt de winst

Op 26 juni heeft CPB-directeur Pieter Hasekamp de jaarlijkse EW Economie-lezing gehouden, in De Rode Hoed in Amsterdam. In de EW Economie-lezing geven ondernemers, bestuurders van bedrijven en economen hun visie op ontwikkelingen in de samenleving.

Portretfoto van CPB-directeur Pieter Hasekamp
9 februari 2023

Position Paper Toekomst van de euro

Op verzoek van de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer neemt het Centraal Planbureau (CPB) deel aan het rondetafelgesprek ‘De toekomst van de euro’. Deze notitie bevat de inbreng van het CPB voor dit...