Publicaties


26 maart 2024

Effecten eerste schooljaar arbeidsmarkttoelage Nationaal Programma Onderwijs

De arbeidsmarkttoelage voor ‘achterstandsscholen’ heeft in 2021/2022, het eerste jaar na de invoering, geen groot effect gehad op de instroom, uitstroom en het behoud van leraren op deze scholen.

Docent voor de klas
21 maart 2024

Het nowcasten van bbp-groei

Het CPB zet een nieuw tijdreeksmodel in om de raming voor bbp-groei te ondersteunen.

Monitor met nummers
20 maart 2024

Position Paper 'Verbeteren van vaardigheden Nederlandse taal'

Op verzoek van de commissie voor OCW van de Tweede Kamer neemt het Centraal Planbureau (CPB) deel aan het rondetafelgesprek ‘Verbeteren van vaardigheden Nederlandse taal’. Deze publicatie bevat de inbreng van het...

14 maart 2024

Effecten van het diversiteitsquotum op de korte termijn

De Wet ingroeiquotum en streefcijfers die sinds 2022 van kracht is, heeft geleid tot een betere balans in de man-vrouwverhouding binnen de raad van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde bedrijven.

RVC
5 maart 2024

Geopolitieke ontkoppelings- en integratiescenario's voor de wereldhandel

De invoering van brede handelsbeperkingen tussen het Westen en Rusland en China (ontkoppeling) leidt op de korte termijn tot aanzienlijke verschuivingen in de handelsstromen.

Vrachtschip
28 februari 2024

Centraal Economisch Plan (CEP) 2024) - Beschouwing

Te weinig personeel voor te veel banen: valt daar iets aan te doen? Bij de oplossingen wordt vaak gekeken naar het vergroten van het arbeidsaanbod, maar dat is lastig en kan niet alle knelpunten wegnemen.

Beschouwing CEP 2024
28 februari 2024

Centraal Economisch Plan (CEP) 2024 - Verantwoording

Dit Verantwoordingsdocument hoort bij het Centraal Economisch Plan 2024 (gepubliceerd op 22 februari).

CEP 2024 Verantwoording webplaatje
15 februari 2024

Recente inzichten over belastingmultipliers

Veranderingen in de hoogte van belastingen hebben niet altijd hetzelfde effect op de economie, maar zijn afhankelijk van de stand van de conjunctuur.

Euro's
13 februari 2024

Nederlandse dienstenactiviteiten in globale goederenproductie

Het type activiteit waarmee Nederland verdient aan wereldwijde productieketens verschuift geleidelijk: steeds meer met diensten en steeds minder aan productieactiviteiten.

DAF-fabriek
9 februari 2024

Overzicht CPB-analyses alternatieven toeslagenstelsel

Een overzicht van eerdere CPB-analyses van de arbeidsaanbodeffecten van alternatieven voor het toeslagenstelsel.

Toeslagen