Aankondiging

Raming november 2020

De eerstvolgende raming zal op donderdag 26 november 2020 om 08:00 uur worden gepubliceerd. Deze raming bevat een actualisatie van de economische vooruitzichten voor 2020 en 2021. Tevens zal er een actualisatie van de middellangetermijnverkenning (2022-2025) gepubliceerd worden. Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, zal de raming om 9 uur op achtergrondbasis aan de geïnteresseerde journalisten toelichten. Na afloop is hij beschikbaar voor quotes.

Datum
26 november 2020
Tijd
08:00
Locatie
www.cpb.nl

De laatste raming van het jaar wordt vroeger dan gewoonlijk gepubliceerd, dit in verband met de doorrekening van verkiezingsprogramma’s. Naast een persbericht brengt het CPB ook een publicatie uit met aanvullende informatie, plus de bijbehorende kerncijfers. 

Waar
De achtergrondbriefing is vanaf 9 uur te volgen via Webex Meetings. 

Aanmelden achtergrondbriefing
Mocht u de bijeenkomst willen volgen via Webex Meetings laat u dit dan weten aan Jeannette Duin (J.E.C.Duin@cpb.nl, 06 15698340)

Lees meer over de meest recente raming (Macro Economische Verkenning 2021, MLT 2022-2025, september 2020)