7 juni 2019

Schatten van de financiële cyclus voor ontwikkelde economieën

Tot recent was er in de macro-economische theorie op zijn best een kleine rol weggelegd voor de financiële wereld en de invloed hiervan op de reële economie. Dit veranderde met het faillissement van Lehman Brothers in 2008 en de daaropvolgende financiële crisis. Algemeen wordt nu aangenomen dat financiële maatstaven zoals de hoeveelheid openstaand krediet en de huizenprijsindex wel degelijk een belangrijke rol spelen in de reële economie. De financiële cyclus, gekarakteriseerd als de langetermijncyclus in financiële variabelen, lijkt de geschikte maatstaf om de invloed van de financiële wereld te kwantificeren.

In dit onderzoek ontwikkelen we daarom een state space model gebaseerd op de twee variabelen: de hoeveelheid openstaand krediet en de huizenprijsindex. Dit model helpt ons om één unieke en gedeelde financiële cyclus te identificeren met een typische periode van 15 tot 20 jaar. In totaal kunnen we voor 18 landen een financiële cyclus schatten die voor de meeste terug gaat tot voor 1960 en voor acht landen zelfs tot vóór 1930. Deze cycli worden gebruikt in De impact van de financiële cyclus op begrotingsbeleid om te kijken of de financiële cyclus invloed heeft op de effectiviteit van overheidsbestedingen.

Lees meer over