Sectoren

De 5 sectoren zijn het hart van het CPB

Sector 1 Publieke financiën
Deze sector verzorgt ramingen, second opinions en economische analyses met het oog op de optimale inrichting van het begrotingsbeleid, de belastingstructuur en de sociale zekerheid. De sector is eindverantwoordelijk voor de productie van kortetermijnramingen, zoals het Centraal Economisch Plan (CEP) en de Macro Economische Verkenning (MEV). Ook verleent de sector op verzoek beleidsondersteuning aan ministeries en politieke partijen. Academic partners van de sector zijn de hoogleraren E. Verhulp, Koen Caminada, Lex Meijdam, Pierre Koning en Sijbren Cnossen.

Sector 2 Macro-economische analyse
Deze sector is het kenniscentrum voor de macro-economie van de Nederlandse overheid. De sector maakt ramingen voor de korte en middellange termijn voor de Nederlandse en internationale economie, en analyseert ontwikkelingen en beleidsvragen. Nieuw is het programma Macro Financieel dat zich richt op de interactie tussen de financiële en reële aspecten van de economie. De academic partners zijn Wilco van Dijk, Robert Inklaar, Clemens Kool en Dirk Schoenmaker.

Sector 3 Arbeid, onderwijs en pensioenen
Deze sector focust op de gevolgen van regelgeving voor het onderwijs, de werkgelegenheid en de fase na het werkzame leven. Thema’s zijn bijvoorbeeld de arbeidsmarkt voor middengroepen, risicodeling in het pensioenstelsel en onderwijsinvesteringen in het jonge kind. De hoogleraren Maarten Goos, Casper van Ewijk  en Dinand Webbink zijn de academic partners.

Sector 4 Marktordening
Deze sector is het kenniscentrum voor economische analyses van ordenings-, transitie- en reguleringsvraagstukken vanuit een Nederlands en Europees beleidsperspectief. Centraal staat de vraag welke taken het best door de overheid en welke door de markten uitgevoerd kunnen worden, en hoe overheidsinterventie die markten beter kan laten functioneren. Hoe kan zorg doelmatiger, hoe stimuleren we innovatie en hoe dragen financiële markten op een robuuste manier bij aan de economie? De sector is ook eindverantwoordelijk voor de jaarlijkse Risicorapportage Financiële Markten voor de Tweede Kamer en de zorgramingen. De academic partners zijn Robert Dur, Erik Schut, A. Gerbrandy en A.R. Soetevent.

Sector 5 Fysieke omgeving
Deze sector bestrijkt infrastructuur, mobiliteit, water, duurzaamheid en de ruimtelijke ontwikkeling van stad en regio. Maatschappelijke Kosten-Baten Analyses (MKBA) liggen in het hart van de sector. Academic partners zijn Daan van Soest en Maarten Allers.