23 juni 2023

Schokbestendigheid huishoudens onderzocht voor elf WW-varianten

Het CPB heeft voor elf beleidsvarianten van de werkloosheidswet (WW) onderzocht wat de effecten zijn op de financiële schokbestendigheid van huishoudens. Bij het huidige beleid kunnen de meeste huishoudens (95%) hun vaste en noodzakelijke lasten langer dan twee jaar blijven betalen. Maar wanneer de WW volledig wordt afgeschaft kan 35% het minder dan twee jaar volhouden en 13% minder dan drie maanden. Het meest kwetsbaar zijn jongeren (met nog weinig opbouw van WW) en alleenstaanden (zij kunnen niet terugvallen op het inkomen van een partner).

Dit concludeert het CPB in de publicatie ‘Stresstest varianten WW’ die is geschreven op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op basis van data over 2018 is gesimuleerd wat er gebeurt met het netto inkomen van huishoudens bij baanverlies van de hoofdkostwinner. Het netto inkomen is vergeleken met de vaste en noodzakelijke lasten om te bepalen hoelang huishoudens het kunnen volhouden. De analyse is vooral bedoeld om varianten met elkaar te vergelijken. De exacte niveaus van schokbestendigheid kunnen namelijk veranderen door veranderingen van inkomens, (energie)prijzen en beleid. De notitie houdt geen rekening met dit soort wijzigingen na 2018, maar geeft wel een gevoeligheidsanalyse voor een scenario met hogere energielasten. 

Downloads

Auteurs

Henk-Wim de Boer

Lees meer over