Kopafbeelding over-het-cpb CPB

Visitatierapporten

Het CPB wordt iedere drie tot vijf jaar door een externe Visitatiecommissie beoordeeld op wetenschappelijke kwaliteit en op beleidsgerichtheid. De onafhankelijke begeleidingscommissie van het CPB, de Centrale Plancommissie, is opdrachtgever van de visitatie en benoemt de Visitatiecommissie.

De meest recente visitatie dateert uit begin 2016. De huidige Visitatiecommissie bestaat uit internationale, onafhankelijke wetenschappers, beleidsmakers en onafhankelijke deskundigen:

Voorzitter:  Aart Jan de Geus,  bestuursvoorzitter Bertelsmann Stiftung, voormalig plaatsvervangend SG OESO, en oud-minister.

De leden zijn:
• Erzo F.P. Luttmer, hoogleraar economie Dartmouth College
• Reinhilde Veugelers, hoogleraar economie Katholieke Universiteit Leuven
• Charles van Marrewijk, hoogleraar economie, International Business School Suzhou, Xi’an Jiatong-Liverpool University en Utrecht University School of Economics
• Hugo Keuzenkamp, o.a. Raad van Bestuur Westfries gasthuis
• Jolande Sap, o.a. commissaris bij KPN en KPMG, oud-Tweede Kamerlid
• Hans van der Vlist, voormalig DG en SG ministerie VROM, oud-gedeputeerde provincie Zuid- Holland.

Bart van Riel, werkzaam op het SER-secretariaat, fungeert onafhankelijk van het CPB als secretaris van de Visitatiecommissie.

Eerder gepubliceerde visitatierapporten:

Met beleid te werk

Rapportage van de Commissie Beleidsgeoriënteerde Toetsing van het Centraal Planbureau

Visitatierapport | 22 november 2011

pdf document, 104 KB

Naar publicatie

Focus op beleid

Een externe commissie heeft een beleidsgeoriënteerde toetsing op het werk van het Centraal Planbureau (CPB) uitgevoerd.

Visitatierapport | 24 september 2007

pdf document, 170.5 KB

Naar publicatie

Deel deze pagina