5 september 2019

CPB sterk merk, dilemma's voor de toekomst - Tussenbalans Centraal Planbureau

Het CPB wordt zonder uitzondering gerespecteerd en gewaardeerd. Dit blijkt uit de tussenbalans van de Centrale Plan Commissie (CPC), de onafhankelijke begeleidingscommissie van het Centraal Planbureau. Het doel van de tussenbalans is om tussen de reguliere visitaties (iedere vijf jaar) de vinger aan de pols te houden en tijdig de organisatie bij te kunnen sturen mocht dat nodig zijn. Stakeholders van het CPB vinden de ramingen en analyses van het CPB nuttig en nodig in het maatschappelijk debat, juist nu feiten zo vaak ter discussie staan. De waardering geldt zowel voor de wetenschappelijke als de beleidsmatige kant van het werk. Dat geldt ook voor de toegankelijkheid en benaderbaarheid van de organisatie.

Twee aanbevelingen van de CPC zijn:

  • Blijf de onafhankelijkheid en kwaliteit bewaken.
  • Onbegrip leidt tot wantrouwen: wees nog transparanter en leg nog meer uit welke keuzes en welke aannames het bureau maakt. Verduidelijk de kernbegrippen. Doe dit zo laagdrempelig mogelijk.