30 mei 2022

Waarderen huizenkopers milieufactoren in hun omgeving?

Huizenprijzen en factoren in de leefomgeving die direct merkbaar zijn hangen nauw met elkaar samen. Het gaat met name om geluidsoverlast en de hoeveelheid groen en water dicht bij een huis. De sterke negatieve verbanden voor geluid vinden we vooral in lage niveaus (onder de 40 dB) en bij hoge niveaus (boven de 65 dB). Voor de aanwezigheid van groen en water vinden we positieve effecten tot aan 200 meter. Na 200 meter vinden we geen of een klein negatief verband met huizenprijzen. Ten slotte is er een beperkt prijseffect te zien van luchtkwaliteit. Dit blijkt uit onderzoek waarin we huizenprijzen relateren aan deze set aan milieufactoren.
Een nieuwbouwwijk bij een rotonde vanuit de lucht gezien

We vinden de grootste prijseffecten voor groen en water binnen 50 meter van een huis. Met name het prijsverband voor groen neemt af naarmate het groen zich verder van een huis bevindt. We zien bijvoorbeeld dat een stijging van 10% van het percentage gras en struiken (bomen) binnen 50 meter gepaard gaat met een stijging van de woningprijzen van 1% tot 4% (1% tot 3%). Voor water vinden we dat een vergelijkbare 10%-stijging gepaard gaat met een stijging van 0,5% tot 1,5% van huizenprijzen.

Onze resultaten hebben belangrijke beleidsimplicaties, omdat ze suggereren dat huishoudens een beperkte waardering hebben voor factoren die ze niet direct ervaren. Dit resultaat is vooral relevant voor luchtvervuiling. Recente studies geven aan dat de gezondheidskosten aanzienlijk hoger zijn dan onze schattingen van wat huishoudens lijken te willen betalen voor een betere luchtkwaliteit. Dit doet vermoeden dat huishoudens zich niet volledig bewust zijn van de gezondheidseffecten van luchtvervuiling bij de aankoop van hun huis.

Lees meer over