Seminar

Webex Seminar: Het vernieuwde Saffier-model

Dinsdag 25 januari 2022 geven Leon Bettendorf en Marcel Timmer (CPB) een online technische presentatie getiteld: "Het vernieuwde Saffier-model." Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U ontvangt vervolgens een Webex-uitnodiging via Outlook.

Datum
25 januari 2022
Tijd
13:00 - 14:00
Locatie
Online (Webex). Indien u wilt deelnemen stuurt u een e-mail naar Simone Pailer (S.Pailer@cpb.nl). U ontvangt vervolgens een Webex-uitnodiging via Outlook.
Presentatie
Leon Bettendorf en Marcel Timmer (CPB)
Voertaal
Nederlands

Het CPB heeft zijn macro-economische model van de Nederlandse economie - Saffier – vernieuwd. CPB neemt de nieuwe versie van Saffier vanaf 22 december in gebruik. Recente economische inzichten en ontwikkelingen zijn in de nieuwe versie verwerkt. Het model is volledig herschat op recente kwartaaldata. Ook is het model compacter en transparanter gemaakt en biedt het straks de mogelijkheid om tot 10 jaar vooruit te simuleren. De macro-economische verbanden zijn hetzelfde gebleven, maar de sterkte van de verbanden is in lichte mate veranderd.

 In het seminar verantwoorden we gemaakte keuzes en geven we meer technische uitleg bij de geschatte basisvergelijkingen en de simulatieresultaten. Er zal ruimte zijn voor discussie. De technische documentatie kan hier gevonden worden: https://www.cpb.nl/saffier-3-0-technische-achtergrond.

Contactpersonen