24 februari 2023

Wereldhandel in 2022 gegroeid, ondanks de oorlog in Oekraïne

In december 2022 daalde de wereldhandel met 0,9% ten opzichte van november 2022, zo blijkt uit de maandelijkse Wereldhandelsmonitor van het Centraal Planbureau. Maar bezien over heel 2022 is de wereldhandel met 3,2% gegroeid, ondanks de inval van Rusland in Oekraïne.
Wereldhandel tm december 2022

De in- en uitvoer van Rusland is afgelopen jaar wel gedaald. Met name de handel met de Europese Unie (EU) is afgenomen. De EU is van oudsher de grootste handelspartner van Rusland, dat voornamelijk goederen uit de EU importeert en olie en gas naar EU exporteert. Nadat Rusland Oekraïne binnenviel is er een pakket aan sanctiemaatregelen afgekondigd. Er mogen geen luxe goederen of goederen die voor een militair doel gebruikt kunnen worden meer aan Rusland worden verkocht. Daarnaast geldt een aantal sancties voor dienstenuitvoer (zoals IT-advies, marktonderzoek, ingenieursdiensten). Wel is Rusland meer gaan handelen met de tot voor kort tweede grootste handelspartner: China. Dat land is nu Ruslands grootste handelspartner geworden.

De totale handel van China in 2022 is echter wel gedaald ten opzichte van 2021. Het stringente zero-Covid-beleid en de daaraan gerelateerde lockdownmaatregelen hebben hieraan bijgedragen. Daarnaast heeft het Westen in 2022 grotendeels lockdowns en contactbeperkende maatregelen losgelaten, waarmee er een vraagverschuiving van goederen naar diensten is opgetreden. De vraag naar (duurzame) consumptiegoederen vanuit onder andere China is daarmee gedaald.

Cijfers december

De terugval van handel in december 2022 is breed gedragen. In de eurozone, Japan, China en overig Azië daalde zowel de invoer als de uitvoer. Ook de uitvoer van het Verenigd Koninkrijk (-6,1%) en Latijns-Amerika (-3,5%) laten een terugval zien. Opvallende uitzondering zijn de Verenigde Staten die voor zowel invoer (+2,0%) als uitvoer (+1,6%) een toename laten zien.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. 

Contactpersonen

Lees meer over