25 oktober 2022

Wereldhandelsmonitor augustus 2022

Het wereldhandelsvolume steeg in augustus 2022 met 0,7% ten opzichte van juli 2022, volgend op 0,0% groei in juli. De wereldwijde industriële productie steeg maand-op-maand met 0,5%, na een daling van 0,4% in juli. Deze laatste cijfers passen in de trend van een langzaam vertragende wereldhandel over de hele linie (zowel in geavanceerde als opkomende economieën) sinds begin 2022. Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, augustus 2022

  • Het wereldhandelsvolume is in augustus 0,7% toegenomen ten opzichte van juli, volgend op een stijging van 0,0% in juli (initiële schatting: 0,7%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in augustus 1,5% (niet-geannualiseerd; momentum juli: 1,7% initiële schatting: 1,9%).
  • De wereldwijde industriële productie is in augustus 0,5% toegenomen ten opzichte van juli (ontwikkeling juli: -0,4%, gelijk aan initiële schatting).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in augustus 1,0% (niet-geannualiseerd; momentum juli: -0,3%, initiële schatting: -0,4%).

De verwachting is dat op vrijdag 25 november 2022 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over