23 februari 2024

Wereldhandelsmonitor december 2023

Het wereldhandelsvolume is in december 2023 met 1,0% toegenomen ten opzichte van november. Die maand kende een daling van 1,3%. Ten opzichte van 2022 is het wereldhandelsvolume in 2023 met 1,9% afgenomen. Dit blijkt uit de maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor. De verbetering van de wereldhandel in december is breed gedragen. De invoer van de ontwikkelde economieën nam met 1,3% toe. Dat kwam vooral door Japan (+4,9%), de Verenigde Staten (+2,2%), overige ontwikkelde economieën (+3,9%) en overig ontwikkeld Azië (+1,7%). Daar stonden dalingen van het Verenigd Koninkrijk (-3,7%) en de eurozone (-0,7%) tegenover. Bij de opkomende economieën nam de invoer vooral toe in China (+5,3%), Afrika en het Midden-Oosten (+2,1%) en Latijns-Amerika (+1,8%). Ook aan de uitvoerkant zijn het van de ontwikkelde economieën vooral Japan (+7,7%), de Verenigde Staten (+3,3%), overig ontwikkeld Azië (+1,8%) en overige ontwikkelde economieën (+0,9%) die een stijging laten zien. De uitvoer van de opkomende economieën laat per saldo een daling van 0,3% zien. Dat komt met name door China (-1,0%) en overig opkomend Azië (-1,4%). Daarentegen nam de uitvoer van Oost-Europa (3,9%) toe.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, december 2024:

  • Het wereldhandelsvolume is in december 1,0% toegenomen ten opzichte van november, volgend op een daling van 1,3% in november (initiële schatting: -1,4%). De ontwikkeling in 2023Q4 was 0,5% (-0,6% in 2023Q3).
  • Het momentum van de wereldhandel was in december 0,5% (niet-geannualiseerd; momentum november: 0,3% initiële schatting: 0,4%).
  • De wereldwijde industriële productie is in december 0,5% toegenomen ten opzichte van november (ontwikkeling november: 0,3%, gelijk aan initiële schatting). De groei in 2023Q4 was 0,5% (0,8% in 2023Q3).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in december 0,5% (niet-geannualiseerd; momentum november: 0,4%, gelijk aan initiële schatting).

Op 25 maart om 12:00 uur wordt de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. De volgende CPB Wereldhandelsmonitor over de verslagmaand januari 2024 verschijnt op 25 maart. Neem bij vragen contact op met wtm@cpb.nl

Lees meer over