23 april 2021

Wereldhandelsmonitor februari 2021

De wereldhandel groeide in februari 2021 met 0,3%. De groei wordt ondersteund door een hoge groei in opkomend Azië (exclusief China), voor zowel import (+ 5,5%) als export (+ 2,8%). Daarentegen laten China en de VS een krimp zien van zowel de invoer (VS: -2,3%; China: -1,4%), als de uitvoer (VS: -5,1%; China: -1,1%). De wereldwijde industriële productie is in februari licht gedaald met -0,3% ten opzichte van januari. Aan deze lichte krimp ligt een daling ten grondslag van -1,5% in ontwikkelde economieën. In opkomende economieën groeide de industriële productie met 0,8%. Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, februari 2021:

  • Het wereldhandelsvolume is in februari 0,3% toegenomen ten opzichte van januari, volgend op een stijging van 1,9% in januari (initiële schatting: 2,6%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in februari 2,9% (niet-geannualiseerd; momentum januari: 3,5% initiële schatting: 3,8%).
  • De wereldwijde industriële productie is in februari 0,3% afgenomen ten opzichte van januari (ontwikkeling januari: 1,8%, initiële schatting: 1,7%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in februari 3,7% (niet-geannualiseerd; momentum januari: 4,0%, initiële schatting: 3,9%).

De verwachting is dat op dinsdag 25 mei 2021 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "CPB Cijfers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over