25 april 2022

Wereldhandelsmonitor februari 2022

De wereldhandel laat lichte groei zien van 0,3% in februari 2022. In de eurozone was er positieve groei voor zowel invoer (1,0%) als uitvoer (1,1%). Het Verenigd Koninkrijk laat een sterke uitvoergroei zien (8,0%), die volgt op de daling in uitvoer (-9,9%) van vorige maand, maar dat kan deels worden toegeschreven aan een verandering in de rapportagemethodologie.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, februari 2022

  • Het wereldhandelsvolume is in februari 0,3% toegenomen ten opzichte van januari, volgend op een stijging van 0,5% in januari (initiële schatting: 0,0%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in februari 3,4% (niet-geannualiseerd; momentum januari: 3,5% initiële schatting: 3,3%).
  • De wereldwijde industriële productie is in februari 0,9% toegenomen ten opzichte van januari (ontwikkeling januari: 1,8%, gelijk aan initiële schatting).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in februari 4,1% (niet-geannualiseerd; momentum januari: 3,2%, initiële schatting: 3,3%).

De verwachting is dat op woensdag 25 mei 2022 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over