25 april 2024

Wereldhandelsmonitor februari 2024

Het wereldhandelsvolume is in februari 2024 met 1,0% toegenomen ten opzichte van januari, volgend op een daling van 0,7% in januari. Dit blijkt uit de maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor. Wat betreft de invoer laten met name Japan (+3,6%), de eurozone (+2,4%), Latijns-Amerika (+4,3%) en opkomende Aziatische economieën exclusief China (+4,6%) een stijging zien. Aan de uitvoerkant zijn met name de stijgingen van de Verenigde Staten (+2,3%) en overige ontwikkelde economieën (+1,8%) opvallend. Hiertegenover staan dalingen van de invoer van ontwikkeld Azië exclusief Japan (-1,8%), en de uitvoer van Japan (-2,7%), overig ontwikkeld Azië (-1,5%) en Latijns-Amerika (-2,8%).

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, februari 2024:

  • Het wereldhandelsvolume is in februari 1,0% toegenomen ten opzichte van januari, volgend op een daling van 0,7% in januari (initiële schatting: +0,9%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in februari 0,0% (niet-geannualiseerd; momentum januari: -0,3% initiële schatting: 0,0%).
  • De wereldwijde industriële productie is in februari 0,6% toegenomen ten opzichte van januari (ontwikkeling januari: -0,8%, initiële schatting: -0,5%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in februari 0,0% (niet-geannualiseerd; momentum januari: 0,3%, initiële schatting: 0,4%).

Op 24 mei om 12:00 uur wordt de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. De volgende CPB Wereldhandelsmonitor over de verslagmaand maart 2024 verschijnt op 24 mei. Neem bij vragen contact op met wtm@cpb.nl

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2023)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM'). Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers". De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over