25 maart 2024

Wereldhandelsmonitor januari 2024

Het wereldhandelsvolume is in januari 2024 met 0,9% toegenomen ten opzichte van december. Die maand kende een stijging van 0,8%. Dit blijkt uit de maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor. De invoer van met name opkomend Azië exclusief China (+4,0%), Latijns-Amerika (+3,8%), China (+2,5%) en het Verenigd Koningrijk (+1,8%) laat stijgingen zien. Daar staan dalingen van de invoer van met name Japan (-9,7%) maar ook van de eurozone (-2,4%) tegenover. Aan de uitvoerkant vallen vooral de toenames van China (+7,4%) en opkomend Azië exclusief China (+3,8%) op. Andere ontwikkelde economieën (+1,9%) en de eurozone (+1,4%) lieten kleinere stijgingen zien van de uitvoer. Tegelijkertijd valt de forse afname van de uitvoer van 4,6% voor Japan op.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, januari 2024:

  • Het wereldhandelsvolume is in januari 0,9% toegenomen ten opzichte van december, volgend op een stijging van 0,8% in december (initiële schatting: 1,0%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in januari 0,0% (niet-geannualiseerd; momentum december: 0,4% initiële schatting: 0,5%).
  • De wereldwijde industriële productie is in januari 0,5% afgenomen ten opzichte van december (ontwikkeling december: 0,4%, initiële schatting: 0,5%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in januari 0,4% (niet-geannualiseerd; momentum december: 0,6%, initiële schatting: 0,5%).

Op 25 april om 12:00 uur wordt de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. De volgende CPB Wereldhandelsmonitor over de verslagmaand februari 2024 verschijnt op 25 april. Neem bij vragen contact op met wtm@cpb.nl

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2023)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM'). Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers". De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over