23 september 2022

Wereldhandelsmonitor juli 2022

Na een beperkte daling in juni (-0,6%) groeit de wereldhandel weer licht in juli 2022 (+0,7%). De groei wordt voornamelijk veroorzaakt door geavanceerde economieën. De Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk laten een sterke daling van de invoer zien (respectievelijk -1,5% en -3,7%), terwijl de uitvoer stijgt (respectievelijk +4,2% en +6,7%). De invoer van de opkomende economieën neemt in beperkte mate toe (+0,6%), terwijl de uitvoer een daling laat zien (-2,0%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, juli 2022

  • Het wereldhandelsvolume is in juli 0,7% toegenomen ten opzichte van juni, volgend op een daling van 0,6% in juni (initiële schatting: -0,1%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in juli 1,9% (niet-geannualiseerd; momentum juni: 0,7% initiële schatting: 0,8%).
  • De wereldwijde industriële productie is in juli 0,4% afgenomen ten opzichte van juni (ontwikkeling juni: 1,3%, initiële schatting: 1,2%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in juli -0,4% (niet-geannualiseerd; momentum juni: -1,6%, gelijk aan initiële schatting).

De verwachting is dat op dinsdag 25 oktober 2022 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over