25 mei 2022

Wereldhandelsmonitor maart 2022

De wereldhandel daalde in maart met slechts 0,2% ten opzichte van februari, in tegenstelling tot verwachting. Voor de handelscijfers van Rusland, die niet meer beschikbaar zijn, zijn schattingen gemaakt op basis van gegevens van de grootste handelspartners. De sancties tegen Rusland komen tot uiting in een forse daling van de Russische invoer (-39,6%). Verrassend genoeg is de Russische uitvoerstijging positief met 18,1%. Dit komt waarschijnlijk door een stijging van uitvoer van olie en gas in combinatie met hogere energieprijzen. De geavanceerde economieën importeerden meer, vooral de EU, de VS en het VK, terwijl de invoer van de opkomende economieën sterk daalde met 4,7%, met vooral China (-12%) en Oost-Europese GOS-landen (-16,4%). De uitvoer uit geavanceerde economieën daalde licht met 0,7% en die uit opkomende economieën steeg licht met 0,7%.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, maart 2022

  • Het wereldhandelsvolume  is in maart 0,2% afgenomen ten opzichte van februari, volgend op een stijging van 0,2% in februari (initiële schatting: 0,3%). De ontwikkeling in 2022Q1 was 0,8% (2,8% in 2021Q4).
  • Het momentum van de wereldhandel was in maart 0,8% (niet-geannualiseerd; momentum februari: 2,6% initiële schatting: 3,4%).
  • De wereldwijde industriële productie is in maart 1,0% afgenomen ten opzichte van februari (ontwikkeling februari: 1,2%, initiële schatting: 0,9%). De groei in 2022Q1 was 3,2% (1,4% in 2021Q4).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in maart 3,2% (niet-geannualiseerd; momentum februari: 3,9%, initiële schatting: 4,1%).

De verwachting is dat op vrijdag 24 juni 2022 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over