25 juli 2022

Wereldhandelsmonitor mei 2022

De wereldhandel steeg in mei 2022 met 2,5% ten opzichte van april. Voor de handelscijfers van Rusland, die niet meer beschikbaar zijn vanaf maart, zijn schattingen gemaakt op basis van gegevens van de grootste handelspartners. De schattingen van de Russische exportprijzenindex zijn nu sterker gekoppeld aan de olie- en gasprijsontwikkelingen. De geavanceerde economieën en opkomende economieën exporteerden en importeerden meer. De Verenigde Staten zijn de enige uitzondering en laten een negatieve ontwikkeling zien op zowel invoer (-0.6%) als uitvoer (-1.4%) zien. De uitvoer (13.0%) en invoer (7.0%) van China stegen fors, mede als voorschot op het einde van de lockdown in Shanghai op 1 juni, waardoor de haven weer bijna op volle toeren kon draaien.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, mei 2022

  • Het wereldhandelsvolume  is in mei 2,5% toegenomen ten opzichte van april, volgend op een stijging van 0,0% in april (initiële schatting: 0,5%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in mei -0,6% (niet-geannualiseerd; momentum april: -0,8% initiële schatting: -0,3%).
  • De wereldwijde industriële productie is in mei 0,4% toegenomen ten opzichte van april (ontwikkeling april: -2,3%, initiële schatting: -2,7%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in mei -1,3% (niet-geannualiseerd; momentum april: 0,9%, initiële schatting: 1,0%).

De verwachting is dat op donderdag 25 augustus 2022 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over