25 januari 2023

Wereldhandelsmonitor november 2022

Het wereldhandelsvolume is in november 2,5% afgenomen ten opzichte van oktober, volgend op een daling van 1,4% in oktober (initiële schatting: -1,6%). Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, november 2022

  • Het wereldhandelsvolume is in november 2,5% afgenomen ten opzichte van oktober, volgend op een daling van 1,4% in oktober (initiële schatting: -1,6%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in november -0,8% (niet-geannualiseerd; momentum oktober: 0,6% initiële schatting: 0,4%).
  • De wereldwijde industriële productie is in november 0,2% afgenomen ten opzichte van oktober (ontwikkeling oktober: -0,8%, initiële schatting: -0,6%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in november -0,1% (niet-geannualiseerd; momentum oktober: 0,6%, initiële schatting: 0,8%).

De verwachting is dat op vrijdag 24 februari 2023 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over