22 december 2023

Wereldhandelsmonitor oktober 2023

Het wereldhandelsvolume is in oktober 2023 met 0,4% toegenomen ten opzichte van september. Die maand kende een stijging van 0,3%. Dit blijkt uit de maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor. Aan de invoerkant laten met name China (+4,5%), overig opkomend Azië (7,1%), het Verenigd Koninkrijk (+6,1%) en Japan (+3,1%) een stijging zien. Hier staan dalingen van overige ontwikkelde economieën (-2,4%), Oost-Europa (-3,6%) en Latijns-Amerika (-1,4%) tegenover. Aan de uitvoerkant laten vooral Japan (+1,0%) en overig ontwikkeld Azië (+3,8%) een stijging zien. De uitvoer van China (-4,2%) en Oost-Europa (-8,6%) neemt daarentegen juist af

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, oktober 2023:

  • Het wereldhandelsvolume is in oktober 0,4% toegenomen ten opzichte van september, volgend op een stijging van 0,3% in september (initiële schatting: 0,7%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in oktober 0,1% (niet-geannualiseerd; momentum september: -0,6% initiële schatting: -0,4%).
  • De wereldwijde industriële productie is in oktober 0,0% toegenomen ten opzichte van september (ontwikkeling september: 0,2%, gelijk aan initiële schatting).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in oktober 0,6% (niet-geannualiseerd; momentum september: 0,7%, initiële schatting: 0,8%).

De verwachting is dat op 25 januari om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.
 

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2023)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over