25 november 2022

Wereldhandelsmonitor september 2022

Het wereldhandelsvolume is in september 2022 met 0,1% toegenomen ten opzichte van augustus 2022, volgend op 0,8% groei in augustus. De wereldwijde industriële productie steeg maand-op-maand met 0,3%, na een stijging van 0,5% in augustus. Hiermee komt de wereldhandelsgroei in het derde kwartaal van 2022 toch nog uit op 1,2%, na een stijging van 0,7% in het tweede kwartaal. Dit blijkt uit de CPB Wereldhandelsmonitor.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, september 2022

  • Het wereldhandelsvolume is in september 0,1% toegenomen ten opzichte van augustus, volgend op een stijging van 0,8% in augustus (initiële schatting: 0,7%). De ontwikkeling in 2022Q3 was 1,2% (0,7% in 2022Q2).
  • Het momentum van de wereldhandel was in september 1,2% (niet-geannualiseerd; momentum augustus: 1,6% initiële schatting: 1,5%).
  • De wereldwijde industriële productie is in september 0,3% toegenomen ten opzichte van augustus (ontwikkeling augustus: 0,5%, gelijk aan initiële schatting). De groei in 2022Q3 was 1,3% (-1,6% in 2022Q2).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in september 1,3% (niet-geannualiseerd; momentum augustus: 1,1%, initiële schatting: 1,0%).

De verwachting is dat op vrijdag 23 december 2022 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over