24 november 2023

Wereldhandelsmonitor september 2023

Het wereldhandelsvolume is in september 2023 met 0,7% toegenomen ten opzichte van augustus. Die maand kende een stijging van 0,4%. Dit blijkt uit de maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor. Aan de invoerkant laten met name ontwikkeld Azië exclusief Japan (4,3%), Japan (2,4%) en de Verenigde Staten (2,3%) stijgingen zien. Daar staan dalingen van de invoer voor het Verenigd Koninkrijk (-5,2%), opkomend Azië exclusief China (-2,2%) en de eurozone (-0,9%) tegenover. Aan de uitvoerkant laten vooral Japan (4,4%), China (3,2%), de VS (2,3%) en ontwikkeld Azië exclusief Japan (2,0%) behoorlijke groeicijfers zien. De uitvoer van het Verenigd Koninkrijk (-3,8%) en opkomend Azië exclusief China (-1,6%) daarentegen neemt juist af.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, september 2023:

  • Het wereldhandelsvolume is in september 0,7% toegenomen ten opzichte van augustus, volgend op een stijging van 0,4% in augustus (gelijk aan initiële schatting). De ontwikkeling in 2023Q3 was -0,4% (-0,4% in 2023Q2).
  • Het momentum van de wereldhandel was in september -0,4% (niet-geannualiseerd; momentum augustus: -1,2% initiële schatting: -1,1%).
  • De wereldwijde industriële productie is in september 0,2% toegenomen ten opzichte van augustus (ontwikkeling augustus: 0,6%, initiële schatting: 0,7%). De groei in 2023Q3 was 0,8% (-0,5% in 2023Q2).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in september 0,8% (niet-geannualiseerd; momentum augustus: 0,6%, gelijk aan initiële schatting).

De verwachting is dat op vrijdag 22 december 2023 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd, inclusief verslagmaand oktober 2023.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2023)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "Publicaties voor beleidsmakers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).

Lees meer over