8 juni 2021

Woningmarkteffecten van de ondertunneling van een spoorlijn, bewijs uit Delft

De ondertunneling van het spoor in Delft heeft geleid tot grote, additionele, stijgingen in woningprijzen. Onze resultaten laten zien dat de prijselasticiteit om dichter bij het (ondertunnelde) spoor te wonen ongeveer 5 procentpunt lager zou zijn geweest als Delft de spoorlijn niet zou hebben ondertunneld. In een achterliggende notitie ‘De leefbaarheidseffecten van Spoorzone Delft’ leggen we uit dat de winst in de leefbaarheid in totaal voor alle huizen 400 miljoen euro bedraagt.
treinstation Delft

Lees de notitie ‘De leefbaarheidseffecten van Spoorzone Delft’.

De inwoners van Delft hebben lange tijd aanzienlijke overlast ervaren van het treinverkeer. Sinds 1965 reden de treinen op een verhoogd niveau de stad binnen, via een spoor dat de stad doorsneed. In onze analyses laten we zien dat die overlast het minder aantrekkelijk maakte om dichtbij het spoor te wonen, wat resulteerde in lagere vastgoedprijzen. Dit maken we inzichtelijk door gebruik te maken van een dataset met alle woningtransacties door NVM makelaars vanaf 1995.

Naast het effect op vastgoedprijzen laten we in dit onderzoek zien, dat de ondertunneling van het spoor heeft geleid tot grote veranderingen in de samenstelling van wijken. Zo is de sociaaleconomische status van de inwoners in de buurten rondom de ondertunnelde spoorlijn fors veranderd.