13 februari 2020

Zijn de besparingen van Nederlandse huishoudens optimaal?

Nederlandse huishoudens hebben bijzondere balansen, vooral de hoge hypotheekschulden en hoge pensioenaanspraken vallen op in internationaal verband. In deze notitie onderzoeken we hoe de vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens zich verhoudt tot theoretisch optimale niveaus. Ten eerste kunnen we niet stellen dat Nederlandse huishoudens in het algemeen te veel sparen. Tot de pensionering is het optimale mediane vermogen ruwweg gelijk aan het waargenomen netto vermogen van Nederlandse huishoudens. De verschillen tussen huishoudens zijn echter groot. 
primary image nl 740x420

Onze tweede hoofdconclusie is dat veel Nederlandse huishoudens te weinig liquide vermogen hebben om onverwachte dalingen van het inkomen op te kunnen vangen. De data laat zien dat het overgrote deel van het vermogen van Nederlandse huishouden in de eigen woning zit, wat moeilijk snel liquide te maken is. Tot slot constateren we dat met name veel oudere huishoudens meer vermogen hebben dan optimaal zou zijn volgens het model. Het waargenomen vermogen blijft constant of neemt soms toe na pensionering. 

Het optimale vermogenspad dat we presenteren is niet bedoeld als normatieve aanbeveling; het is geen advies aan individuele huishoudens. Ons resultaat hangt af van aannames omtrent voorkeuren, parameters en de gemaakte modelkeuzes. De werkelijk optimale vermogens zijn onzeker en zal voor elk huishouden anders zijn. In de notitie laten we gevoeligheidsanalyses zien voor andere aannames en parameterwaarden.

Lees meer over