Zoekresultaten

Er zijn 4 zoekresultaten.
1 maart 2005

Enkele aspecten van de leidraad OEI nader beschouwd

Dit memorandum bevat twee achtergrondnotities, die zijn uitgemond in aanvullingen op de leidraad.

30 september 2004

Economische toets op de Nota Mobiliteit

Onderhoud en vervanging van infrastructuur in komend decennium hoeft niet zo veel te kosten als de Nota Mobiliteit claimt.

1 april 2004

Second opinion KKBA's 'Verstedelijkingsalternatieven Randstad' en 'Corridor'

Twee maatschappelijke kosten-batenanalyses door het CPB beoordeeld.

1 december 2000

Mobiliteit en welvaart; economische effecten van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan; 2001-2020 (NVVP)

Nederlandse Overheid kondigt Nieuw Verkeers- en Vervoersplan tot 2020 aan (NVVP).