Policy seminar

CPB Policy Seminar over duurzaam aanbesteden van infrastructuur bij gemeenten: effecten van minimumeisen op laagste prijs

Donderdag 31 mei geeft Arno van der Vlist (RuG) een presentatie tijdens een CPB Policy Seminar met als titel "Duurzaam aanbesteden van infrastructuur bij gemeenten: effecten van minimumeisen op laagste prijs".

Datum
31 mei 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Arno van der Vlist (RuG)

Discussiant: Remco Mocking (CPB)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:This paper adds to the literature on local infrastructure policy by considering the price of infrastructure works and the welfare implications of minimum requirements in public procurement tender designs. Minimum requirements may relate to experience, financial qualifications and technical qualifications, and limit those firms which are eligible to bid. In the paper, we argue that firms do not randomly bid for work, and that the decision to bid to an extent depends on the procurement design. If this is true, changes in the procurement design will affect participation and hence the outcome of the first-price sealed bid public procurement tender process. Whether setting minimum requirements results in improved welfare depends on both the outcome and the transaction costs. We consider here first-price sealed bid infrastructure procurement tenders with a range of minimum requirements. Using information on firms' bidding behaviour in response to public procurement tenders issued by Dutch municipalities for infrastructure projects, this paper shows empirically that the local procurement design affects a firm's likelihood of participating and that this has implications for the size of the bid. Setting more stringent minimum requirements results in fewer and higher bids. Our analysis indicates that the welfare implications of setting minimum requirements varies with the ex post project size. For small works, a reduction in minimum requirements -by setting minimum requirements equal to the level of the first quartile rather than the median- leads to an average decrease in welfare of 0.7 per cent of the project size. For large works, a similar reduction leads to an increase in welfare of 7.0 per cent of the project size.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda)

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda)