Policy seminar

Presentatie van beleidsvragen en microdata over patenten: Venus en Mars?

Tijdens dit Policy seminar geeft Bas Straathof (CPB) een presentatie geven over beleidsvragen en microdata op het gebied van patenten.

Datum
14 maart 2011
Tijd
00:00
Locatie
CPB, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: Maandag 14 maart 2011, 14.00-15.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

--> ATTENTIE: DIT POLICY SEMINAR WORDT GEHOUDEN OP EEN MAANDAG, van 14:00-15:00 uur !

Presentatie: Bas Straathof (CPB)

Discussianten: Arjen Gielen (AZ) en Jako Eleveld (Philips Corporate Technologies)

Voertaal: Nederlands

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar polinars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: Patentdata worden gebruikt voor onderzoek op uiteenlopende gebieden: milieu, multinationals, intellectueel eigendomsrecht, arbeidsmarkt, indicatoren van economische activiteit, wetenschaps- & innovatiebeleid, internationale handel, gevolgen financiële crisis, etc. Het CPB heeft sinds kort een unieke database met microdata over patenten, waardoor veel nieuw onderzoek mogelijk wordt. Dit Policy seminar geeft een overzicht van de database en geeft voorbeelden van toepassingen die nuttig kunnen zijn voor beleidsmakers in Den Haag en Brussel.

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze Policy seminar-alerteringsservice.

Seminars
Het CPB organiseert ook seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze seminar-alerteringsservice.

Contactpersonen