Seminar

Seminar: de stabiliteit van belastingelasticiteiten in Nederland

Dinsdag 29 oktober geeft Leon Bettendorf (CPB) een presentatie met de titel "De stabiliteit van belastingelasticiteiten in Nederland".

Datum
29 oktober 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Leon Bettendorf (CPB)

Discussiant: Koen Caminada (UL)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
We estimate long-run and short-run elasticities of Value Added Tax and Personal Income Tax revenues with respect to their bases for the Netherlands. We experiment with alternative definitions of the tax base for both taxes. We first find that elasticity estimates are hardly affected by using a broader base for both taxes. Second, the conclusion on whether elasticities differ between `good' and `bad' times depends on the way these regimes are defined. Third, stability over time cannot be rejected for all elasticities, except for the long-run PIT elasticity to the broad base.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).