Seminar

Seminar: the effect of audit regimes on applications for long-term care

Dinsdag 7 juli geeft Sandra Vriend (VU) een presentatie getiteld "The effect of audit regimes on applications for long-term care".

Datum
7 juli 2015
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Sandra Vriend (VU)

Discussiant: Rudy Douven (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp:
This paper studies the effects of various audit regimes, differing in the degree of control and the presence of performance incentives, on behavior of care providers filing applications for providing long‐term care services to patients. We present evidence from a large‐scale field experiment in the Dutch market for long‐term care. We find that increasing the degree of control reduces the number of applications and that introducing performance incentives reduces this even further. However, we find evidence for substitution with other types of long‐term care services, which are often less extensive. Finally, we find detrimental effects on audit approval rates, but we provide some results showing that assessors are less strict when audits do not have direct implications.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Contactpersonen