Seminar

Seminar: het voorspellen van de lotto: een natuurlijk experiment over de gambler's fallacy en de hot hand fallacy

Dinsdag 1 oktober geeft Sigrid Suetens (UvT) een presentatie met de titel "Het voorspellen van de lotto: een natuurlijk experiment over de gambler's fallacy en de hot hand fallacy".

Datum
1 oktober 2013
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Sigrid Suetens (UvT)

Discussiant: Karen van der Wiel (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
We investigate the “law of small numbers” using a data set on lotto gambling that allows us to measure players’ reactions to draws. While most players pick the same set of numbers week after week, we find that those who do change, react on average as predicted by the law of small numbers as formalized in recent behavioral theory. In particular, players tend to bet less on numbers that were drawn in the last week, as suggested by the “gambler’s fallacy”, and bet more on a number if it was frequently drawn in the recent past, consistent with the “hot hand fallacy”.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).