Seminar

Seminar: ongelijkheid, herverdeling en belastinghervormingen: een levensloopbenadering voor het VK

Dinsdag 16 september geeft Jonathan Shaw (IFS) een presentatie met de titel "Ongelijkheid, herverdeling en belastinghervormingen: een levensloopbenadering voor het VK".

Datum
16 september 2014
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Tijdstip: 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Jonathan Shaw (IFS)

Discussiant: Mathijn Wilkens (CPB)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp
Most analysis of the impact of taxes and benefits on households is cross-sectional, with individuals classified as rich or poor, and gains and losses calculated, using a single snapshot of data. In this report, we argue the case for taking a longer-run perspective. In particular, we show that income and circumstances over longer horizons (such as several years) are likely to form a better basis for measuring living standards. We then demonstrate how common measures of inequality and redistribution, and distributional analyses of tax and benefit reforms, are affected by taking a longer-run perspective. Results from the two perspectives may look quite different from each other and, as a result, we could end up with contrasting impressions of the extent to which the tax and benefit system redistributes from rich to poor.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).