Seminar

Seminar over streng luchtbeleid tegen klimaatverandering

Maandag 26 november geeft Johannes Bollen (CPB) een presentatie met als titel "Streng luchtbeleid tegen klimaatverandering".

Datum
26 november 2012
Tijd
00:00
Locatie
CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

LET OP: DIT SEMINAR IS OP EEN MAANDAG!

Tijdstip: Maandag 26 november, 13.00-14.00 uur
Locatie: CPB-kantoor, Van Stolkweg 14, Den Haag

Presentatie: Johannes Bollen (CPB)

Discussiant: Reyer Gerlagh (UvT)

Voertaal: Engels

Aanmelden: U kunt zich aanmelden voor dit seminar door een e-mail te sturen naar seminars@cpb.nl.

Samenvatting onderwerp: Air pollution used to be an acidification issue in the seventies and the eighties, whereas more recently the concern is shifted to public health and the chronic outdoor exposure to fine particulate matter. Like with climate change, the combustion of fossil energy is one of the main reasons. This means that the global public good of climate change - mainly affected in the long run - may get a medium term counterpart with regional or even local character. Indeed, this paper shows that for the next twenty years stringent air pollution policies can be a substitute for climate policies. We study the interplay between regional air pollution, global climate change, and heterogeneous economies with an extended version of the global intertemporal integrated assessment model of climate change (MERGE), that also includes the main chemical interactions between the two externalities. Although, we realize that we highly stylize air pollution and abatement in our model, we can argue that one-sided suboptimal air pollution policies can already account for 75% of the long term global temperature improvement of one-sided suboptimal climate policies.

Seminars
Het CPB organiseert seminars voor wetenschappers. Tijdens deze seminars, die vrijwel altijd op een dinsdagmiddag worden gehouden van 13.00 - 14.00 uur, worden academic papers gepresenteerd en besproken. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe seminars. Lees hier hoe u zich  kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).

Policy seminars
Het CPB organiseert met regelmaat ook Policy seminars voor beleidsmakers, wetenschappers en belanghebbenden. Deze Policy seminars zijn bedoeld als een discussiepodium en de nadruk van de gepresenteerde analyses ligt altijd op de implicaties voor beleid. Deze Policy seminars worden gehouden op donderdagen van 13.00 - 14.00 uur. Als u dat wilt, kunt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van nieuwe Policy seminars. Lees hier hoe u zich kunt aan- en afmelden voor deze alerteringsservice (CPB Agenda).